Family stated as being of (Bighland) Byland                        Nicholas                         m.                        Cecelia

                                                                                                                                      d. 1636                                                      d. 1634
                                                                                                                                   bur. 10 Apr                                                  bur. 13 Nov
                                                                                                                                     Coxwold                                                     Coxwold
             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________
           ?                      ?                      ?                      ?                  ?                   ?                I                   I                       I                      I                         I
       Agnes              Marion            Elizabeth            William         Margery           child            child             John              Lawrance         Nicolaus        Thomas (Byland)
3 Jan 1597/98   3 Jan 1597/98   3 Jan 1597/98   13 May 1599   7 Feb 1602   3 Sep 1603  3 Nov 1604   24 Feb 1606    4 Sep 1608     13 May 1610      29 Mar 1611/12
     Coxwold           Coxwold           Coxwold           Coxwold        Coxwold        Coxwold      Coxwold        Coxwold           Coxwold          Coxwold              Coxwold
   d. 1597/98        d. 1597/98        d. 1597/98                          m. 7 Oct 1624                                                                                                                    d.1644
    bur. 5 Jan         bur. 7 Jan         bur. 8 Jan                               Coxwold                                                                                                                      bur. 7 Aug
     Coxwold           Coxwold           Coxwold                         John Fountaunce                                                                                                                  Coxwold

                                                                          _______________________________________________________________________________________I
                                                                         I                               I                            I                            I
                                                                    George              Cecelia/Sissiley             Adelina                  Thomas
                                                              29 Mar 1634/5              1 Oct 1637            26 Apr 1640        31 Jan 1642/43
                                                                   Coxwold                    Coxwold                Coxwold                Coxwold
                                                                        
                                                           m. 22 May 1664/5         m. 22 Oct 1660
                                                                   Coxwold                    Coxwold
                                                              Katherine Wells            John Smirke
                                                           ? bur. 11 Apr 1695
                                                                 (of Byland)
                             ________________________I_______________
                            I                       I                       I                        I
                      Richard             Thomas               Mary                Sissiley
                  15 Apr 1666      21 Feb 1668      21 May 1671       3 Aug 1673
                     Coxwold            Coxwold            Coxwold             Coxwold

                           I_____________________________________
                           I                                I                                  I
                    Catharine                     Richard                       Thomas
                   6 Apr 1701                 1 Sep 1703                 7 Apr 1706
                     Coxwold                     Coxwold                     Coxwold
                                               ? bur. 10 Dec 1756
                                                       Coxwold                         William Cussons                m.             Thomasin Ridsdall                 m.                Margaret Scott
                                                     6 Jun /3 Aug 1626                                    30 Jan 1637/8
                                                          Oswaldkirk                                            Oswaldkirk
                        bur. 15 Dec 1671                                   bur. 2 Jun 1637                                    bur. 2 Feb 1682/3
                             Oswaldkirk                                          Oswaldkirk                                             Oswaldkirk
                                    I                                                  (? spinster)
                ___________I___________________________________________________________
               I                         I                         I                          I                        I                         I
        Elizabeth           Jane/Ann                Mary                 Thomas              Thomas              Andrew
      20 Nov 1630      5/8 Dec 1632     30 Apr/Aug 1635                             24 Jan 1638/9      3 Dec 1640
       Oswaldkirk          Oswaldkirk         Oswaldkirk                                     Oswaldkirk         Oswaldkirk
         d. 1640                                                                     d. 1637
      bur. 10 May                                                                bur. 3 Jun                                               John              m.              Margaret                m.             Jane
                                            abt 1660
                                           Ampleforth                  d. 1689 Feb 1684/5

            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________I____________________________________________
            I                           I                    I                     I                                I                                 I
        Jane                   Abram            David               John                        Thomas                       William
c. 15 Feb 1684/5                                               c. 12 Oct 1690           c. 26 Nov 1693                    1695
    Oswaldkirk                                                       Oswaldkirk                 Oswaldkirk                  Ampleforth
d. 17 Feb 1684/5                                               d. 19 Feb 1735              d. Sep 1766              d. 23 Feb 1748
    Oswaldkirk                                                          Hawnby               Daleside, Hawnby             Oswaldkirk
                                                                                                                                             bur. Ampleforth
                                                                                                         m.                                 m. 5 Jun 1718
                                                                                                                                                Oswaldkirk
                                                                                                                 Jane                     Margery Flintoft
                                                                                                                    I                          16 Jun 1696
                                                                                                                 John                         Ampleforth
                                                                                                                 1716                    bur. 30 Jun 1780
                                                                                                        Old Bylands, Yk                 Ampleforth
                                                                                                           d. 9 Jul 1781
                                                                                                         Weather Cotes                        I
                                                                                                        Old Bylands, Yk                       I
                                                                                                      m.                                             I
                                                                                                           Ann Hodgson                         I
                                                                                                                                                       I
              _______________________________________________________________________________________________I__________________________________________
             I                               I                            I                           I                             I                             I                                I                              I                                I                                I                              I
     Elizabeth                  Jane                 William              Esther                Margery                 John                     Thomas              Susannah                George                     David                  William
        1 Mar                    29 Sep                 6 Feb                  1 Mar                    8 Jul                   24 Sep                     24 Nov                   6 Mar                                                     16 Jan                 c. 28 Jan
       1718/9                     1720                  1721/2                  1719                    1726                     1728                         1730                     1732/3                      1734                       1737/8                    1742
   Oswaldkirk         Oswaldkirk        Oswaldkirk        Ampleforth        Ampleforth          Ampleforth             Ampleforth          Oswaldkirk            Ampleforth             Ampleforth          Oswaldkirk
      d. 1798              d. pre 1817        d. pre 1742                                                               bur 23 Apr 1807         d. pre 1817                                         d. 6 Jun 1817                                          d. pre 1817  
                                                                                                                                                    Little Edstone                                                                              London
    m. 10 Aug            m. 20 May                                        m. 26 Nov       m. lic 24 Aug         m. 23 Mar            m.                               m. 18 Mar                m. 7 Dec                 m. 23 Mar           ? m. 27 Apr
        1741                     1741                                                  1749                    1750                     1761                                                        1756                         1763                         1760                      1780
  All Saints, Yk       Oswaldkirk                                      Oswaldkirk       Oswaldkirk         Old Byland                                             Oswaldkirk         Scarborough             Helmsley            Oswaldkirk      
     Thomas                William                                            Thomas              William                  Milcah                        Ann                      William                 Hannah                       Mary                Susannah
     Ewbank              Edwards                                           Smyrfitt              Robson                 Abram                     Roger                    Humble                 Flintoft                       Boyes                 Barnet
                       of Spoxton, Hemsley                                                              50 yrs                    1729                         1733
                                         I                                                           I                  of Kirkdale          Old Byland
                                   William                                                     I                                             d. 12 Apr 1815                                                                                     I
                                                                                                      I                                                                                            I                                                               I                                                               I
            ________________________________________I                                                         I                                  I                                           _________I___________                                      I
            I                     I                     I                    I                                                                                  I                                  I                                          I                       I                     I
      Esther        Thomas          Mary           David                                                                             I                                  I                                      David          William           John                        Susannah
                                                                        10 Jul                                                                             I                                  I                                      7 Oct           18 Jan           20 Apr                   b. 13 Aug 1781
       1750             1753              1756             1759                                                                             I                                  I                                       1761             1764              1766                     c. 19 Aug 1781
   Coxwold      Coxwold     Coxwold     Coxwold                                                                         I                                  I                                   Helmsley     Helmsley     Helmsley
                                                                    d. pre 1817                                                                       I                                  I                                     d. 1764                               d. 1828
                                                                                                                                                                I                                  I                                 bur. 24 May
                                                                                                                                                                I                                  I                                                                                 m. 4 Aug
                                                                                                                                                                I                                  I                                                                                    1791
                                                                                                                                                                I                                  I                                                                                 Kirkdale
                                                                                                                                                                I                                  I                                                                         Susanna Marsar
                                                                                                                                                                I                                  I
                                                                                                                                                                I              _________I________________________________________________________
                                                                                                                                                                I              I                         I                        I                       I                      I                      I                        I
                                                                                                                                                                I      Elizabeth            Mary             Hannah          William        Thomas            Ann              George
                                                                                                                                                                I        1755/6                1758                1760               1761              1763              1766           5 Apr 1772
                                                                                                                                                                I         Amp.     Kirkby Moorside                                                                                                           
                                                                                                                                                                I                                  d. 1800                                                                                                          d. 1854
                                                                                                                                                                I                                Coxwold                                                                                                     bur. 26 Dec
                                                                                                                                                                I                                                                                                                                                        Beverley
                                                                                                                                                                I                                                       m                                                                    m.
                                                                                                                                                                I
                                                                                                                                                                I                                                          Holmes                                                         Foster
              _________________________________________________________________I
              I                          I                          I                              I                            I                            I
      Thomas              Micah              Margery                William                 John                    Mary
  20 May 1762    12 Jan 1764       3 Oct 1765         10 Sep 1767      18 Oct 1769           abt 1773
   Old Byland      Old Byland       Old Byland         Old Byland        Old Byland         Old Byland
   d. Jul 1829                                       d. 1807           d. 6 Jan 1833         d. 1848             d. abt 1852
        Ripon                                                                  Little Edstone         Whitby    Sutton on the Forest
                                                           bur. 6 May            bur. 6 Jan         bur. 11 Jul
                                                           Bronsdale          Sinnington       Sinnington
    m  13 Sep        m.                      m.                             m. 27 May         m.                      m.
         1791                                                                             1802
  Sinnington
Mary Wawne     John Crave   John Aitkinson       Ann Potter           Hannah       Silvester Brown
                                                                                               1783
                                                                                      d. 22 Nov 1862                   NOTES:
DAVID 1759: Wife or offspring inherited 25 pound off Uncle George Cussans.
DAVID 1761: Born  Rievaulx.
ELIZABETH 1719: Died aged 79 yrs.
GEORGE 1635: At time of marriage of Newbrough, Coxwold. Marriage Lic. date 28 Jan 1664. Of Byland.
GEORGE 1734:
George Cussons (1734-1817)
George Cussons was born in Ampleforth, Yorkshire. Orphaned at the age of thirteen, he was apprenticed to a cabinetmaker.  At the age of twenty he moved to York and lodged with a Methodist family - his first introduction to the movement. In 1760 Cussons moved on to Scarborough where he was converted and joined the society. He married Hannah Flinton in 1763 and in 1774 the couple moved to London where he was introduced to several prominent lay Methodists, one of whom, Mr Thornton, loaned him sufficient money to establish his own business in Oxford Street.
Cussons and his wife were devoted members of the London society throughout the rest of their lives. They attended worship in West Street and Great Queen Street and he was the leader of two classes. He was one of the joint founders of the Naval and Military Bible Society and a chief promoter of the Strangers' Friend Society, acting as sub-treasurer of the West London district for nearly twenty years.
Cussons was a long serving trustee of Great Queen Street Chapel and in 1814 was appointed to the same position at City Road Chapel.
Cussons was described by Stevenson as 'a model of punctuality in his business & His habits were methodical, his manners modest; in dress he was a model of plainness and neatness. In person he was above the middle size, and in youth was athletic and active. His countenance beamed with suavity and kindness..'.
He is buried with his wife in the City Road burial ground.
Source: George John Stevenson, City Road Chapel, London, and its Associations, Historical, Biographical, and Memorial (1872), p.448-449 
Died 115 Wardour St., London. George made a long list of bequests to family, friends, charities etc.  Here are the Cussons he mentions: nephew - Thomas Cussons of Kingston upon Hull (one of Execs) 100 pound, Susannah - only daughter of late brother William - 25 pound, John of Whitby - son of late brother John - 30 pound, an unnamed brother - 25 pound, children of Margery Atkinson - daughter of late brother John - 5 pound, Mary Brown - daughter of late brother John - whose mother was Betty ? Craven - 10 pound, Thomas - son of late brother Thomas - 25 pound, George - son of late brother Thomas - 25 pound, Hannah Holmes - daughter of late brother Thomas - 25 pound, each of Mrs. Holmes' children 5 pound, Ann Foster - daughter of late brother Thomas - 25 pound, Hannah Wolfondon - granddaughter of late brother Thomas - 250 pound plus household goods, Hannah's sister Betty Harbron - 30 pound, Her sister - Mary Harbron - 45 pound, widow of late William Edwards of ?? - grandson of my late sister Jane - 70 pound for her children, widow or children of the late David Smuthwait (or Smorfit) - son of my sister Esther - 25 pound, my only sister Susannah - 50 pound, William Cussons - son of my late brother David - 35 pound, and John Cussons - his brother - 35 pounds.
GEORGE 1772:  1832 - Farmer, Kirbymoorside.  1841 and 1851 - master tanner dwelling Keldgate, Beverley.
JANE 1720: Of Ampleforth at time of marriage.
JOHN 1769: 1800 - cordwainer in Whitby. 1803 - Wife presumeably died in childbirth as did the baby son Robert. Buried with son John. 1841 - in Sinnington.
MARGERY 1765: Husband of Rosedale.
WILLIAM 1695: 1718 - 1721 - yeoman.  1833 - husbandman.
Wife MARGERY FLINTOFT 1696: Daughter of George.

  NOTE - no baptism or marriage records in Old Byland parish.

                                                                    John Cussan
                                                                               I
                                                                        Richard
                                                                    28 Feb 1719
                                                                       Hemsley

                                                                              ?
                                                        
                                                       Richard Cussans (of Wass)        m.       Dorothy Scott (of Hemsley)   
                                                                                                     23 May 1751
                                                                                                         Kilburn
                                                                       I_________________________
                                                                       I                                                  I
                                                                Thomas                                         Ann
                                                                                                               21 Feb 1745/6
                                                                                                                    Kilburn
                                                       bur. 19 Jan 1745/6                      bur. 6 Feb 1746/7
                                                                 Kilburn                                      Kilburn

Richard: Married by Lic.

ODDMENTS:
Lucie daughter of William buried 7 Apr 1667 Oswaldkirk.
Margeria Cussons married Johanes ffountaunce 7 Nov 1624 Coxwold.
Margaret married Edmund Bell 4 Dec 1706 Oswaldkirk.
Esther Cousins married William Robson 21 Aug 1750 Oswaldkirk.
Jane daughter of John baptised 17 Feb 1654.
Jane daughter of William baptised 16 Feb 1684 and buried a day later on the 17th Feb in Oswaldkirk.


This page was last updated: January 24, 2018
All Saints, Sinnington
St Hilda, Ampleforth
Oswaldkirk
St. Oswald, Oswaldkirk
All Saints, Sinnington
Kirkby Moorside
Oswaldkirk
Oswaldkirk
Scarborough, Sinnington